Φωτογραφίες από το Κέντρο Σταφυλλίδη
 
Το Κέντρο

Οι υποδομές και οι αίθουσες του κέντρου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ομάδα θεραπευτών του κέντρου.

Δραστηριότητες

Η ομάδα του κέντρου μαζί με τα παιδιά σε στιγμές... δημιουργίας

Εκδηλώσεις

Φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις που οργανώνει και συμμετέχει το κέντρο.