Η ομάδα θεραπευτών του κέντρου.

Θεμιστοκλής Σταφυλλίδης, λογοθεραπευτής, Υπεύθυνος Κέντρου
Θεμιστοκλής Σταφυλλίδης, λογοθεραπευτής, Υπεύθυνος Κέντρου
Detail
Θεμιστοκλής Σταφυλλίδης (Υπεύθυνος Κέντρου), Σαρρή Μαρία (Παιδοψυχολόγος), Μάλλιου Αναστασία (λογοθεραπεύτρια)
Θεμιστοκλής Σταφυλλίδης (Υπεύθυνος Κέντρου), Σαρρή Μαρία (Παιδοψυχολόγος), Μάλλιου Αν...
Detail
Τα στελέχη του κέντρου Σταφφυλίδη με τον Δρ. Δημητρίου Δ.
Τα στελέχη του κέντρου Σταφφυλίδη με τον Δρ. Δημητρίου Δ.
Detail