Οι υποδομές και οι αίθουσες του κέντρου.

Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
Κέντρο Σταφυλλίδη
Κέντρο Σταφυλλίδη
Detail
kentro-stafillidi (11)
kentro-stafillidi (11)
Detail
kentro-stafillidi (12)
kentro-stafillidi (12)
Detail
kentro-stafillidi (13)
kentro-stafillidi (13)
Detail
kentro-stafillidi (14)
kentro-stafillidi (14)
Detail
kentro-stafillidi (15)
kentro-stafillidi (15)
Detail
kentro-stafillidi (16)
kentro-stafillidi (16)
Detail
kentro-stafillidi (17)
kentro-stafillidi (17)
Detail
kentro-stafillidi (18)
kentro-stafillidi (18)
Detail
kentro-stafillidi (19)
kentro-stafillidi (19)
Detail