Διοργανώνεται Διεθνές Συνέδριο Αυτισμού υπό την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 21/10/2016.

Στο συνέδιο περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες:

  • Σεμινάριο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ PRT - ΚΑΙΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ και workshop Dr Lynn Koegel του University of California Santa Barbara UCSB - USA. Θα δοθεί πιστοποίηση PRT Επιπέδου Ι σε όλους τους συμμετέχοντες.
  • Σεμιναριο Εκπαίδευσης Ανίχνευσης με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο τεστ MCHAT RF από την ίδια την δημιουργό του Dr Diana Robins του Drexel University Philadelphia USA.
  • Σεμινάριο Εκπαίδευσης Ομαδικής θεραπευτικής παρέμβασης με το ESDM Early Start Denver Model - Μοντέλο Πρώιμης Παρέμβασης Ντένβερ-  με τον Δρ Giacomo Vivanti του Drexel University Philadelphia USA.

Η Ελληνική Εταιρεία Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, είναι στην ευχάριστη θέση, να σας ανακοινώσει το νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικών, στο πρότυπο σύστημα των Ψευδοτάξεων - mock classes, ένας Αμερικανικός θεσμός, με μεγάλη επιτυχία.

Αφορά παιδιά τα οποία προετοιμάζουμε για την ένταξη στην τάξη και στο σχολείο και που τα ίδια μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια βασικά προβλήματα Συμπεριφοράς και Μαθησιακών Ελλείψεων. Εφαρμόζεται για παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές όπως ΔΕΠΥ, Αυτισμό, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή κα.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ψευδοτάξεων, στοχεύει στο να δώσει την πιστοποιημένη δυνατότητα στους Ειδικούς Ιατροπαιδαγωγούς, να διδάξουν στα παιδιά τα εφόδια για την ένταξη αλλά και να τα συντηρήσουν συμπεριφορικά κυρίως, καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.